KNX Secure dimact. 1-v 200 W IB [506500] KNX dimactuator 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig Gira KNX systeem inbouw Kenmerken: Ingangen - De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX. - Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid, geen functie). - Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen reactie, AAN, UIT, OM). - Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar. - Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en lamellenverstelling aanpasbaar. - Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever). - Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer instelbaar. - Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar. - Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving instelwaarde) configureerbaar. - vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk. polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar. Logische functies - Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies. - Logische gate (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen). - 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden. - Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject. - Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen. - Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsgegevensindelingen. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden. - De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actuator of andere busapparaten verwerken. - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen. - Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe. - Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting. - Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen. - Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd. Dimuitgangen - Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding). - Dimkarakteristiek voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar. - Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte, basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens). - Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading). - Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie). - Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6 waardeobjecten en verzamelretourmelding. - Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie. - Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie. - Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk. - Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort belasting (KNX conform en uitgebreid). - Reactie bij uitval/herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar. - Logische koppelingsfunctie voor de uitgang. - Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar. - Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging). - Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting. - Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de trappenhuistijd via communicatieobject. - Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar. - Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X% instelbaar (met individuele vertragingstijd). - Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes zijn instelbaar. - Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar. - Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading). - Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène. - Uitgebreid opvragen van scènes. - Bedrijfsurenteller activeerbaar. - Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of achterwaartse teller (met optionele startwaarde). Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluitingen - KNX: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Ingangen - Aantal: 3 Type ingang: potentiaalvrij Controlespanning - Ingangen neveneenheid: ca. 5 V Totale lengte - Leiding neveneenheid: max. 10 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Nominale spanning: DC 21 tot 32 V SELV Max. aansluitvermogen - Gloeilampen: 20 tot 230 W - HV-halogeen: 20 tot 230 W - gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA - Tronic-trafo: 20 tot 230 W - gewikkelde trafo met LV-led: 20 tot 100 VA - elektronische trafo met LV-led: typ. 20 tot 200 W - HV-ledlampen: typ. 1 tot 200 W Aanwijzingen: - - Compatibel met KNX Data Secure. - Snelle download van de applicatie (Long Frame Support). - - - Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaanslijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. - Vermogensreductie bij inbouw in houten of droge montagebouwwand -15% meervoudige combinaties -20%. - Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden. - Toestand bij levering: bediening van dimuitgang via ingang 1 (lichter) en ingang 2 (donkerder) mogelijk. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: B x h x d: 48 x 50 x 28 Fabricaat: Gira Art. nr. 5065 00 inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 160,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx