KNX combi-act. jl. + verw. IB [216400] Combi-actuator jaloezie en verwarming voor KNX Verwarming, ventilatie, binnenklimaat Inbouw Kenmerken: - De combi-actuator jaloezie en verwarming is een combinatie van een jaloezieactuator en een verwarmingsactuator en beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik kan worden aangestuurd. - Bedrijfsmodus parametreerbaar: Jaloezieën, rolluiken, markiezen of ventilatieluiken. - Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie. - Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties. - Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. - Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren. - Koppeling in complexe zonweringbesturingen, naar keuze met verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie. - Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar. - Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. - Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar. - Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar. - Geheugenfunctie voor lichtscènes. - uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte). - Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op leesverzoek. - Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) parametriseerbaar. - Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren. - Cyclische bewaking van het regelsignaal: wanneer niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden. - Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor zomer- en winterbedrijf zijn verschillende waarden mogelijk. - Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang apart parametriseerbaar. - Overbelastings- resp. kortsluitmelding via een object instelbaar. - Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-stand. - Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel. Technische gegevens: KNX medium: TP1-64 (vanaf index I02 TP1-256) Nominale spanning: AC 230/240 V, 50/60 Hz Jaloezie-uitgang - Schakelstroom: 3 A / AC 1 - Motoren AC 230 V: 600 VA Verwarmingsuitgang - Schakelcontact: Triac - Schakelstroom: 5 tot 25 mA - Aantal aandrijvingen per uitgang: Max. 2 Aaantal ingangen: 3x potentiaalvrij Fabricaat: Gira Art. nr. 2164 00 Inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 250,57 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx