System 106 black m call-btn cov.pl. call-btn mod.2-g [5542925] System 106 call-button cover plate for call-button module 2-gang Gira door stations Black matt Dimensions in mm: 2-gang: H 52,0 x B 105,5 x Make: Gira Order No. 5542 925 Black matt Quantity: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx