Gira E22 alum. Rocker ctrl.win. [0290203] Rocker with control window Gira E22 aluminium Aluminium Make: Gira Order No. 0290 203 Aluminium Quantity: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx